Nový pavilon ZŠ Řevnice

Architektonická soutěž 2023

revnice_znak

Nový pavilon má doplnit a rozšířit nabídku školního areálu a umožnit tak rozšíření kapacit, které v tomto momentu nejsou dostačující. Budova má nahradit stávající objekt školní jídelny. Nový pavilon má navázat na dnešní školní areál, být energeticky úsporný a bezbariérový, spojení suchou nohou s dnešní starou budovou ZŠ.

Co má být náplní zadání nového pavilonu? Nová, větší jídelna s kuchyní, 12 učeben, aula, zázemí pro učitele, speciální učebny (výtvarná výchova, dílny), zázemí venkovního sportoviště (šatny, soc. zázemí, sklad) a v neposlední řadě dotvoření areálu školy.

Soutěž byla vyhlášena v březnu 2023.

Obsah

Místo

Harmonogram

přípravné analýzy pro umístění a zadání (městská architektka)
tvorba zadání, školní kolo: se žáky a s učiteli
veřejná prezentace zadání
zahájení přípravy architektonické soutěže
vyhlášení soutěže
odevzdání návrhů, zasedání poroty, vyhlášení výsledků
výstava soutěžních návrhů
2021
11. 5. 2022
16. 6. 2022
Listopad, 2022
Březen, 2023
Květen, 2023
Červen, 2023

Následovat bude

 • zákonné jednání s vítězem soutěže a smlouva na následné fáze projektu
 • dopracování studie ze soutěže – jsou-li požadovány změny
 • příprava pro dotaci
 • projekt pro realizaci stavby
 • v případě získání dotace: realizace stavby

Soutěž

Architektonická soutěž je osvědčený způsob, jak vybrat a získat projektanta na základě konkrétního návrhu stavby a její ceny. Je zákonnou alternativou k soutěži pouze „na cenu“ (projektu). Soutěž městu přinese varianty řešení složité stavby na konkrétní parcele. Součástí každého soutěžního návrhu je také objemový rozpočet a cenová nabídka na kompletní projekt. S výběrem nejkvalitnějšího návrhu asistuje městu tým odborníků = POROTA. Pravidla architektonické soutěže jsou garantována soutěžním řádem České komory architektů.

Parametry této soutěže: jednokolová, otevřená soutěž o návrh

Porota

Závislá část

 • Tomáš Smrčka, starosta
 • Daria Balejová, městská architektka
 • Tomáš Řezníček, ředitel ZŠ Řevnice – náhradník
 • Josef Tlustý, architekt, předseda komise pro územní rozvoj – náhradník
 • Roman Vejmelka, projektant pozemních staveb – náhradník

Nezávislá část

 • Anne-Sereine Tremblay (FR), architektka
 • Ian Bogle (UK), architekt
 • Josef Choc, architekt
 • Tereza Komárková, architektka – náhradnice

Kontakty

Za zhruba stopadesátiletou školskou historii se v Řevnicích škola stavěla a přistavovala celkem čtyřikrát, jak postupně rostl počet obyvatel, potažmo dětí. Nejen v obci, ale i v okolí. V dnešní době se 685 žáků vyučuje ve třech budovách a na obědy chodí procházkou do pavilonu v zahradě. Rozdílné, více či méně autonomní budovy poskytují různá prostředí. A tak, byť řevnická škola dávno není malá, z pohledu učitelů i mnoha žáků a rodičů si zachovává rodinnou atmosféru, kde se všichni v rámci svého oddělení znají a vědí, kam patří. Bývá též vnímána jako škola venkovská: kam se dá chodit pěšky nebo jezdit na koloběžce, kde se setkávají děti ze sousedství s těmi doslova přespolními. Nový pavilon by měl škole umožnit znovu povyrůst a poskytnout též lepší zázemí pro výuku a pro setkávání. Měl by být šikovně propojený s dnešními budovami i vhodně urbanisticky dotvořit školní areál. Obklopit se zelení. Respektovat při tom relativně malé měřítko okolní zástavby i Řevnic samotných. V neposlední řadě by měl svým uspořádáním pomáhat nadále tvořit přátelskou, rodinnou atmosféru. Škola jako místo pro učení i společný čas dětí s jejich učiteli. Škola jako kulturní prostor města.