← Zpět na úvod

Výsledky architektonické soutěže

Soutěže se zúčastnil nebývale vysoký počet 19 návrhů. 14 architektonických týmů bylo tuzemských, 5 zahraničních: z Polska, Lucemburska, Rakouska, Španělska a Maďarska. Zde na webu organizátora soutěže naleznete všechny soutěžní návrhy.

1. cena (návrh č. 9)

Autor: Épitész Stúdió, Budapešť (Maďarsko): arch. Tamás Fialovszky, arch. Hunor Szántó, arch. Máté Pálfy, arch. Detti Kolossváry

Komentář poroty

Návrh elegantně řeší několik problémů předložených v rámci soutěžního zadání a účinně integruje zahradu a přilehlé veřejné prostory, proto mu porota udělila první cenu. Příchodová sekvence je pečlivě promyšlená s ohledem na propojení s existující budovou školy a umístěním sálu vedle nového vstupu. Dispozice umožňuje vytvoření prostorů mimo třídy pro výuku mimo tradiční prostředí. Přítomnost balkónů pak poskytuje další venkovní prostory, což je v době po pandemii Covid-19 velmi žádoucí. Bude ovšem nezbytné provést rozpočtové a technické posouzení, které se zaměří na možné přehřívání východně orientovaných učeben.

Tři sourozenci

Tak nazval vítězný architektonický tým Epítész stúdió z Maďarska svůj návrh třetí budovy do školního areálu. Jejich škola představuje kompaktní „kvádr“ se soustavou krytých teras směrem do zahrady. Tyto verandy umožňují, že vybrané společné prostory a třídy mohou mít i ve vyšších podlažích symbolický východ do zahrady. Terasy se síťovými výplněmi by tak byly bezpečným prostorem pro výuku i přestávky venku. Dispoziční řešení školy je racionální a poskytuje přiměřený prostor pro neformální výuku mimo třídy, pasivní i aktivní odpočinek o přestávce. Budova má chytře vyřešen samostatný vstup: ten je jednak spojkou se starou školou a se zahradou, jednak může sloužit jako školní aula. Její umístění ve vstupu je praktické pro využívání komunitou města v časech mimo vyučování. Školní jídelna je situována na nejnižší podlaží při ulici B. Němcové a navazuje na terasu v zahradě. Tomuto projektu porota mimo jiné doporučila změnu konstrukčního řešení (místo dřevostavby), které by umělo přinést zlevnění a stavebně-technické zjednodušení. Také bylo porotou doporučeno vhodnější energetické vybalancování stavby. Celkově tento návrh představuje jednoduchou, elegantní a dobře promyšlenou stavbu, která na vysoké architektonické úrovni nejlépe ze soutěžících projektů zkombinovala „cenu a výkon“.

Shrnutí městské architektky Darie Balejové

Půdorys

2. cena (návrh č. 11)

Autor: ARPORT, Praha (ČR): Ing. arch. Vojtěch Hybler, Ing. arch. David Dvořák

Spolupráce: Ing. arch. Dominik Otto, Ing. Stanislav Hybler & Ing. Jan Walhauser – Archiplands

Komentář poroty

Návrh získal od poroty pozitivní ohlasy díky své kompaktnosti, odpovídajícímu měřítku a efektivnímu dispozičnímu řešení a za to byl oceněn druhou cenou. Projekt byl rovněž chválen za pečlivé dodržení stanoveného rozpočtu. Umístění budovy projevuje respekt vůči okolnímu kontextu a stávajícím stavbám, přičemž objem budovy se harmonicky přizpůsobuje svahu ulice Legií, stejně jako vkusně provedené fasády. Přístupy a logistika byly efektivně vyřešeny, a pozoruhodným prvkem je plynulé propojení prostor mezi kuchyní, jídelnou a terasou.

Hospodárné řešení

Tak svůj návrh shrnuje pražský ateliér Archport. Ve svém projektu skloubili všechny požadavky zadání do relativně „malé“ stavby, až poloviční velikosti než někteří jejich konkurenti. Díky tomu se dostali ze všech soutěžících na nejnižší cenu domu (po přepočítání nákladů na m3 obestavěného prostoru jde o cca 140 milionů Kč bez daně). Architekti přitom stavbě dali srozumitelný a příjemný vzhled. Střídmost, kterou si předepsali, se odrazila i na rozhodnutí spojit novou školu se starou budovou pouze suterénem. Též je to vedlo k omezování ploch pro chodby na nezbytné minimum. Proto porota doporučila upravit projekt zrušením podzemní chodby a nahrazením spojky stará-nová budova nad terénem. Též doporučila zvážit využití některých tříd k rozšíření pobytových míst na chodbách. Hospodárné a logické dispoziční řešení bylo společně s architekturou domu porotou oceněno.

Shrnutí městské architektky Darie Balejové

Půdorys

3. cena (návrh č. 15)

autoři: MAAUS, Brno (ČR): Ing. arch. Miroslava Zadražilová, Ph. D., Karolína Langnerová, Jakub Czapek

Spolupráce: Martin Jetelina, Tomáš Bystroň, Adéla Prokopová, Vizualizace: Ondřej Žvak

Komentář poroty

Navržený vstupní prostor je příjemný a zároveň útulný, propojení mezi aulou, knihovnou a čítárnou je elegantní a kvalitně provedené. Celkové uspořádání stavby je přehledné a dobře promyšlené a takové řešení si dle názorz poroty zaslouží třetí cenu. Velký důraz byl kladen na respektování okolního kontextu, což se projevuje v souladu s přirozenou atmosférou a zachováním okolní zahrady. Dobře rozměřený prostor kuchyně a prostorná jídelna pro seniory jsou dalšími pozitivními aspekty projektu. Oceňujeme také bezpečnostní prvky, které umožňují otevírání oken během výuky, což přináší potřebnou ventilaci a příjemné prostředí pro studenty.

Piazzetta a dvůr „U dubu“

Tak charakterizovali urbanistické řešení svého návrhu architektky a architekti z brněnského ateliéru MAAUS. Svoji stavbu citlivě přisadili ke staré budově a oběma vytvořili důstojný vstupní prostor, piazzettu. Dům má tvar písmene L a se starou školou tak v zahradě vytváří chráněný pobytový prostor – dvůr kolem trojice stromů, které zadání soutěže žádalo zachovat. Nový pavilon je se starou školou pohodlně spojen v každém podlaží. Na vstupním podlaží, tedy po ruce, má umístěny prostory, které by teoreticky mohly sloužit i komunitě Řevnic: výtvarný a řemeslný ateliér, kreativní hub, aulu a školní knihovnu. Jídelna je v nejnižším podlaží a má terasu do zahrady při ulici B. Němcové. Kuchyně má mj. malý, ale samostatný výdejový prostor pro veřejnost, kde je i místo na společný oběd a tedy komunitní setkání několika strávníků. Třídy jsou uspořádány podle současných pedagogických trendů do tzv. klastrů, které v Řevnicích známe z budov 1. stupně v Revoluční ulici: několik tříd má společný „předprostor“, který mohou používat pro práci a odpočinek mimo učebnu a který zároveň pro děti představuje mikrosvět v rámci velké komunity školy. Porota ocenila architektonické řešení i promyšlené uspořádání, k úpravě však doporučila redukci objemu stavby tak, aby byla pro město cenově dostupná. Jaké funkce jsou nezbytné a jaké lze v takovém případě redukovat, bude město muset stanovit.

Shrnutí městské architektky Darie Balejové

Půdorys

Mimořádná odměna (návrh č. 8)

Autoři: MgA. Lenka Milerová, Ing. arch. Miloš Hlaváček, MgA. Lukáš Koubek, Řevnice (ČR)

Komentář poroty

Mimořádná odměna je udělena za dílčí neotřelou myšlenku přístavby vyčnívající svým řešením mezi všemi devatenácti návrhy. Řešení umí zapojit provoz stávající budovy s dostavbou do jednoho funkčního celku a tím podtrhuje komunitní atmosféru současné školy. Návrh potvrzuje centrální umístění vstupu vzhledem k celému areálu.

Půdorys

Mimořádná odměna (návrh č.5)

autoři: AXXI, Brno (ČR): ing.arch. Luděk Šimoník, Kryštof Foltýn, Jan Stolek

Spolupráce: Anna Kabeláčová

Komentář poroty

Mimořádná odměna je udělena za dílčí enviromentální strategie návrhu. Orientace pavilonu dobře pracuje s přilehlým okolím dvora a zahrady a porota také vyzdvihuje sdílené prostory před třídami.

Půdorys