Úvodní stránka

Nový pavilon ZŠ Řevnice

architektonická soutěž 2023

Nový pavilon má doplnit a rozšířit nabídku školního areálu a umožnit tak rozšíření kapacit, které v tomto momentu nejsou dostačující. Budova má nahradit stávající objekt školní jídelny. Nový pavilon má navázat na dnešní školní areál, být energeticky úsporný a bezbariérový, spojení suchou nohou s dnešní starou budovou ZŠ.

Co má být náplní zadání nového pavilonu? Nová, větší jídelna s kuchyní, 12 učeben, aula, zázemí pro učitele, speciální učebny (výtvarná výchova, dílny), zázemí venkovního sportoviště (šatny, soc. zázemí, sklad) a v neposlední řadě dotvoření areálu školy.


SOUTĚŽ BYLA VYHLÁŠENA (03/2023)

Místo: ulice Legií

Základní škola Řevnice – Stará budova ve Školní ulici
Místo pro nový pavilon ZŠ
Současná jídelna školy, místo nového pavilonu
Školní areál, Řevnice

Harmonogram

aneb jak postupuje příprava soutěže a projektu nového pavilonu

 • 2021… přípravné analýzy pro umístění a zadání (městská architektka)
 • 2022
  • KVĚTEN – tvorba zadání, školní kolo: se žáky a s učiteli (11.5.2022)
  • ČERVEN… veřejná prezentace zadání (16.6.2022)
  • LISTOPAD… zahájení přípravy architektonické soutěže
 • 2023
  • BŘEZEN… vyhlášení soutěže
  • KVĚTEN… odevzdání návrhů, zasedání poroty, vyhlášení výsledků
  • ČERVEN… výstava soutěžních návrhů
 • Následovat bude:
 • zákonné jednání s vítězem soutěže a smlouva na následné fáze projektu
 • dopracování studie ze soutěže – jsou-li požadovány změny
 • příprava pro dotaci
 • projekt pro realizaci stavby
 • v případě získání dotace: realizace stavby

Soutěž

Architektonická soutěž je osvědčený způsob, jak vybrat a získat projektanta na základě konkrétního návrhu stavby a její ceny. Je zákonnou alternativou k soutěži pouze „na cenu“ (projektu). Soutěž městu přinese varianty řešení složité stavby na konkrétní parcele. Součástí každého soutěžního návrhu je také objemový rozpočet a cenová nabídka na kompletní projekt. S výběrem nejkvalitnějšího návrhu asistuje městu tým odborníků = POROTA. Pravidla architektonické soutěže jsou garantována soutěžním řádem České komory architektů.

Parametry této soutěže: jednokolová, otevřená soutěž o návrh

Porota


Závislá část

 • Tomáš Smrčka, starosta
 • Daria Balejová, městská architektka
 • Tomáš Řezníček, ředitel ZŠ Řevnice – náhradník
 • Josef Tlustý, architekt, předseda komise pro územní rozvoj –  náhradník
 • Roman Vejmelka, projektant pozemních staveb – náhradník

Nezávislá část

 • Anne-Sereine Tremblay (FR), architektka
 • Ian Bogle (UK), architekt
 • Josef Choc, architekt
 • Tereza Komárková, architektka – náhradnice

Za zhruba stopadesátiletou školskou historii se v Řevnicích škola stavěla a přistavovala celkem čtyřikrát, jak postupně rostl počet obyvatel, potažmo dětí. Nejen v obci, ale i v okolí. V dnešní době se 685 žáků vyučuje ve třech budovách a na obědy chodí procházkou do pavilonu v zahradě. Rozdílné, více či méně autonomní budovy poskytují různá prostředí. A tak, byť řevnická škola dávno není malá, z pohledu učitelů i mnoha žáků a rodičů si zachovává rodinnou atmosféru, kde se všichni v rámci svého oddělení znají a vědí, kam patří. Bývá též vnímána jako škola venkovská: kam se dá chodit pěšky nebo jezdit na koloběžce, kde se setkávají děti ze sousedství s těmi doslova přespolními. Nový pavilon by měl škole umožnit znovu povyrůst a poskytnout též lepší zázemí pro výuku a pro setkávání. Měl by být šikovně propojený s dnešními budovami i vhodně urbanisticky dotvořit školní areál. Obklopit se zelení. Respektovat při tom relativně malé měřítko okolní zástavby i Řevnic samotných. V neposlední řadě by měl svým uspořádáním pomáhat nadále tvořit přátelskou, rodinnou atmosféru. Škola jako místo pro učení i společný čas dětí s jejich učiteli. Škola jako kulturní prostor města.

(ÚVODNÍ SLOVO – ze soutěžního zadání)